<meta HTTP-EQUIV=”REFRESH” content=”0; url=http://alltomlysekil.se/att-gora-i-lysekil-2/havets-hus-i-lysekil/” alt=”Havets hus”>

Lysekil har ett helt fantastiskt besöksmål.
Detta heter Havets Hus och här kan man se mängder av olika djur och fiskar som finns i farvattnen utanför Lysekil.